Aanmelden als zorgverlener

thuisverpleegkundige

Wij verenigen en verbinden thuisverpleegkundigen zowel als zelfstandige als in loondienst, in hoofdberoep als in bijberoep. Wij luisteren en zorgen voor een job op maat zodat na uw werkdag uw tijd en energie ten volle aan jouw gezinsleven kan besteed worden.

Wij verzorgen mensen en ontzorgen zorgverleners in een steeds ruimer gebied.

1 grote familie zorgverleners

Zorgen voor…. Elkaar. Niet alleen voor patiënten maar ook voor onszelf. MediVibes is een thuisverpleegkundige dienst waar elk één verpleegkundige of verpleegkundig team bij kan aansluiten. Wij geloven in de autonomie van elke thuisverpleegkundige.

Administratieve ontzorging

MediVibes ontzorgt jou van de administratieve molen. Wij centraliseren en regelen alle tarificatie, facturatie en administratie.

Ondersteuning

In elke regio ondersteunen onze regiocoaches de thuisverpleegkundigen met doorstroom van patiënten en overleg met doorverwijzers.

Vrijheid

Wij ‘bezitten’ geen patiënten. Iedere patiënt heeft een vrije keuze.

Vertrouwen

Aangebrachte patiënten worden digitaal onder de desbetreffende verpleegkundige ingevoerd.

Planning

Wij zorgen dat jij ook eens een dag vrij kan hebben of een vakantie kan plannen. Zorgen voor onszelf zorgt dat we beter kunnen zorgen voor anderen. Samen plannen en permanentie verzorgen komt iedereen ten goede.

Communicatie

MediVibes ondersteunt iedereen met een uniforme marketing- en communicatieaanpak. Dit is beter voor de patiënt en beter voor jullie.

Een afspraak aanvragen

Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch of via onderstaand formulier contact opnemen met ons kantoor, dan nemen wij contact met u op.